quinta-feira, 13 de setembro de 2012

...LIÇÕES DO PASSADO...

Aquele que, na infância, não recebeu boas lições para se orientar e por bons princípios não se pautou não saberá viver bem no presente e, por consequência, dificilmente sairá vencedor das batalhas que o aguardam no labirinto do futuro! (Gerfreire).

...LECIONOJ DE LA PASINTECO...

Tiu kiu, en la infaneco, ne ricevis bonajn lecionojn por sin orienti kaj bonajn principojn ne obeis ne scias bone vivi en la nuntempo kaj, sekve, malfacile venkos la batalojn kioj lin atendas en la labirinto de la estonto! (Gerfreire). #Leciono