sexta-feira, 29 de novembro de 2013

... DEVEMOS OUVIR...

Na vida, o que mais alto devemos ouvir não é aquilo que mais alto alguém diz, mas aquilo que possa nos tornar melhores ante os olhos de Deus e dos homens!(Gerfreire).
 

...NI DEVAS AÜDI...

Dum nia vivo, tio kion ni devas aüdi ne estas tio kion plej alte iu diris, se tio kio povas fari nin plej bonaj antaü la okuloj de Dio kaj de la homoj! (Gerfreire).

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

... INSTANTES E INSTINTOS...

A vida é constante de instantes marcantes e de instintos distintos. Nessa gama de opções, mais vale viver-se de bastantes instantes sem instintos do que de instintos a cada instante! (Gerfreire).

...MOMENTOJ KAJ INSTINKTOJ...

La vivo estas konstanta el ravantaj momentoj kaj el distingaj instinktoj! Cxe cxitiu mikso de elektoj, estas pli honora ni vivos iumomente sen instinktoj ol sub instinktoj cxiumomente! (Gerfreire).

sexta-feira, 22 de novembro de 2013

...VOOS ALTANEIROS...

Se na vida queres alçar voos altaneiros, começa por afastar de ti os pensamentos negativos, pois são eles os mais fortes dentre os elementos inibidores de teu ânimo e corruptores de tuas forças! (Gerfreire).

...ALTENFLUGOJ...

Se en la vivo vi volas altenlevigxi, komencu per forpusxi el si la neajn pensojn, cxar ili estas la plej fortaj el la eroj kioj malebligas vian animon kaj difektas viajn fortojn! (Gerfreire).

quarta-feira, 20 de novembro de 2013

... O TEMPO PASSA...

Só não se preocupa com o tempo que passa  quem não tem com que passar o tempo! (Gerfreire).

... FORIRAS LA TEMPO...

La sola persono kiu ne zorgas pri la pasanta tempo estas tiu kiu ne havas kun kio pasi la tempon! (Gerfreire).

terça-feira, 12 de novembro de 2013

... LA MALBONA AMIKO ...

La malbona amiko estas tiel kiel la hundo: se li montras la dentojn povas esti ke li ne ridetas, sed  ke li sin pretigas por ia perfida atako! (Gerfreire).

... O MAU AMIGO...


O mau amigo é como o cão: se mostra os dentes pode não estar sorrindo, mas se preparando para um traiçoeiro ataque! (Gerfreire).

segunda-feira, 11 de novembro de 2013

... LA VIVO KAJ LA VENTO ...

Kelkaj personoj, pro la nekonsekvenco de iliaj agoj, estas tiel kiel sekigitaj folioj sur glata surfaco: prenas cxe la vivo la direktadon kien la ventoj blovus! (Gerfreire).

...A VIDA E O VENTO ...

Algumas pessoas, pela inconsequência de seus atos, em pouco se diferem de folhas secas sobre superfície lisa: tomam na vida qualquer direção para onde os ventos soprem! (Gerfreire).

quarta-feira, 6 de novembro de 2013

... A SEDUÇÃO ...

A sedução nasce do olhar, sustenta-se pelo carinho e morre na falta dele! (Gerfreire).

... LA DELOGO ...

La delogo naskas el la rigardo, sin nutras per la kareso kaj falas pro gxia manko! (Gerfreire).